Bao Jumbo Nắp Trùm Đáy Xả

A: Chiều rộng bao.
B: Chiều dài bao.
C: Chiều cao bao.
D: Chiều cao ống nạp.
E: Khoảng cách may dây buộc ống nạp.
F: Chiều cao đai nâng.
G: Khoảng cách may đai vào thân.
H: Đường kính ống xả.
I: Khoảng cách may dây buộc ống xả.
J: Chiều cao ống xả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM : Jumbo Đáy Xả Miệng Rộng