Bao Jumbo Đáy Xả Miệng Nạp

A: Chiều rộng bao.
B: Chiều dài bao.
C: Chiều cao bao.
D: Khoảng cách đai may vào bao.
E: Chiều cao đai nâng.
F: Chiều cao ống nạp.
G: Khoảng cách may dây buộc ống nạp.
H: Đường kính ống nạp.
I: Chiều cao ống xả
J: Khoảng cách may dây buộc ống xả
K: Đường kính ống xả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM : Bao Jumbo Đáy Xả Miệng Nạp