Bao Cẩu Siling

A: Chiều rộng bao.
B: Chiều dài bao.
C: Chiều cao đai nâng.
D: Bề rộng đai nâng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM : Bao Cẩu Siling