Bao Slinh Có Thân

A: Chiều rộng bao.
B: Chiều dài bao.
C: Chiều cao bao.
D: Khoảng cách may đai bo thân.
E: Khoảng cách may đai bo miệng.
F: Chiều cao đai nâng.
G: Chiều rộng nắp bao.
H: Chiều dài nắp bao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM : Bao Cẩu Siling